IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
 Ogłoszenie 

Poznań, 7/04/2018 - Konferencja podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej - czyli zmiany w warunkach technicznych, CEPiK 2.0, ADR 2017-2019 ... [LINK]


Poprzedni temat «» Następny temat
Rejestracja auta sprowadzonego z Anglii
Autor Wiadomość
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 20-01-2008, 20:41   Rejestracja auta sprowadzonego z Anglii

Witam... w związku z poprzednią dyskucją na temat rejestracji pojazdu postanowiłem poświęcic troche czasu i uporządkować tyle na ile wiem przepisy które okręslają nam rejestrację auta sprowadzonego a Anglii.

Po pierwsze może zaczne od przepisów dot Badaniu technicznemu.
(tutaj posłuże się juz prędzej napisanym w innym dziale postem... zeby to było czytelne i wiadome, bo juz nie chce mi sie odpisywać ciągle tego samego ludziom na pytania w meilach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

§ 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:
1) okresowe;

5) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany dopuszczonych przez prawo elementów powodujących zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym dotyczących w szczególności:
a) rodzaju, podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, dopuszczalnej masy całkowitej po istotnej zmianie położenia środka ciężkości pojazdu lub innej istotnej zmianie konstrukcyjnej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianę rozkładu nacisku na osie pojazdu,

§ 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:
dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a:
a) zakres określony w pkt 1,
b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
c) sporządzenie opisu i ocenę zmian oraz określenie nowych danych technicznych pojazdu;

§ 4. Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:
6) prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;

§ 13. 3. W przypadku gdy dodatkowe badanie techniczne dotyczy pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia opis zmian dokonanych w pojeździe, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór opisu zmian dokonanych w pojeździe określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Załączniki do w/w przepisów.

Załącznik nr 1
WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO

pkt 14. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB WYMIANY NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW

1 Przedmiot i zakres badania:
Zmiany konstrukcyjne, przeznaczenia, wymiana silnika

2 Sposób przeprowadzenia badania:
Oględziny zewnętrzne, sporządzenie opisu zmian, ustalenie nowych danych pojazdu (w uzasadnionych wypadkach odpowiednia opinia rzeczoznawcy). W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany pojemności silnika ocena jak w poz. 9.

3 Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający:
1. Niezgodność zmian z wymaganiami przepisów ustawy i rozporządzeń.
2. W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany pojemności jak w poz. 9.1.1 do 3, 9.2.1 do 7 lub 9.3.1, oraz 9. 4.

Załącznik numer 10 to dokument "OPIS zmian dokonanych w pojeżdzie" który wystawia diagnosta.
Ostatnio zmieniony przez Norbert Jezierski 06-02-2008, 20:43, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 20-01-2008, 20:43   

Teraz kolej na Wydział komunikacji:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
Rozdział 2
Rejestracja pojazdów

§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13 oraz § 3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej "wnioskiem o rejestrację", do którego dołącza:
1) dowód własności pojazdu,
2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
3) dowód rejestracyjny,
6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na podstawie których organ rejestrujący wpisuje dane techniczne pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.
( Dotyczy tylko nowego pojazdu zakupionego w RP)
8. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację następujące dokumenty:
1) dowód własności pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 3, dołącza się:
1) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

3. W przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.
4. Przepisy ust. 1 pkt 6 nie dotyczą nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.
( Często tym przepisem się podpiera Wydział komunikacji żądając świadectwo homologacji na używany pojazd !! a pisze przeciesz wyraźnie ze dot nowego)

§ 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§ 14. 2 W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd, zgodnie z ustawą, podlega badaniu technicznemu. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.
§ 14. 4 W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
1) dowód rejestracyjny pojazdu,
2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.";
( Często tym się podpierają wydziały komunikacji żądając potwierdzenia od producenta że auto może być przystosowane do ruchu prawo stronnego, a jak widzicie dot to tylko mas i nacisków osi )

Jeśli czegoś nie ująłem , bądź jest coś o czym nei wiem prosze o odpowiedz...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
boden Pomógł: 15 razy
Dołączył: 18 Maj 2006
Posty: 802
Postawił 1 piw(a)
Skąd: kujawsko - pomorskie
Wysłany: 20-01-2008, 20:59   

policjant__ napisał/a:
Jeśli czegoś nie ująłem , bądź jest coś o czym nei wiem prosze o odpowiedz...


Czytając twoje dotychczasowe posty zadaję sobie pytanie :
Na ile byłeś , czy jesteś policjantem , a tak w ogóle czym się zajmujesz teraz i jaki zawód obecnie wykonujesz .
Zadajesz sobie bardzo dużo trudu do posklejania tak dużo materiału.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 20-01-2008, 21:47   

Kolego bo kocham prawo ! tzn nie akceptuje go 100% bo ego sie nie da ! ale kocham je interpretowac itp ! i lubie wiedziec ... i jak mi ktos w urzedzie wyskoczy z jakims bublem to lubie go zaskoczyc... a po drugie to przeciesz to mnie tez dotyczy na drodze... zatrzymując pojazd albo... wiele ludzi sie mnie pyta przy kontorli jak wyglada sprawa np anglikami i jak wygląda policjant ktory odpowiada nie wiem... albo co gorsza wymyśla coś tamten potem chodzi gada innym bo jest pewny tego źródła...

A wogole to musialbys poczytac moje wypowiedzi na wielu forach... najwiecej na IFP.PL takie nasze firmowe...

Aha nie myśl se ze jestem jakims handlowcem pojazdow angielskich :) Mam siostre w angli ktora przywiozla do polski auto ono zostalo przerobione i zarejstrowane.. stąd natknołem się na problemy.. które opisuję bo nie umiem przejśc obojętnie ... co prawda żonie się to mojej nie podoba bo siedze i marnuje czas - to sa jej słowa :)

ale najwazniejsze zeby mnie ktoś prostował jak nie mam racji... bo tak jak mowilem wole komus powiedzieć nie wiem niż siać plotki ...

ktoś kiedyś powiedział że nawet największy głupiec który milczy wygląda na bardzo mądrego...

pozdrawiam
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Darek :-) 
Darek :-)Pomógł: 9 razy
Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 745
Piwa: 25/11
Skąd: GDYNIA
Wysłany: 22-01-2008, 16:17   

Aby auto zarejestrować musi mieć badanie, a nikt przy zdrowych zmysłach nie da wyniku pozytywnego kiedy samochód jest przerobiony w stodole lub innym podobnym warsztacie. Jeżeli mowa o homologacji którą na życzenie klienta powinien wystawić serwis, to nas powinno interesować (czarno na białym) iż ten samochód o tym nr VIN był fabrycznie przystosowany do zmiany z wersji angielskiej na europejską. Jeżeli właściciel pojazdu dostanie taki odpis, to przypominam o rozporządzeniu w którym jest mowa częściach jakie nie mogą być powtórnie zamontowane w pojeździe. Diagnosta może zażądać opinii rzeczoznawcy, faktury zakupu nowych części i ich montażu w warsztacie który wykonywał przeróbkę. Pomimo tego diagnosta ma prawo i obowiązek zakwestionowania opinii rzeczoznawcy i faktur kiedy widać iż te części są stare co wiąże się z wynikiem negatywnym badania pierwszego pojazdu sprowadzonego. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się narażał, nie tędy droga. Poza tym nie ma się co oszukiwać, kiedy przeróbka takiego pojazdu waha się w granicach od 2 do 5 tyś zł. I gdzie tu mowa o nowych częściach :D . Wydział Komunikacji rejestruje, a diagnosta sprawdza ich stan techniczny który musi być właściwy i za to odpowiada.
_________________
Darek

Mocą prawa można zmienić dużo, więcej jednak mocą rozumu.
Stefan Pacek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
     
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 22-01-2008, 18:06   

podstawy prawne !! podaj to ... i nie siej plotek
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Bogusław Maćkowski Pomógł: 38 razy
Dołączył: 24 Maj 2005
Posty: 1222
Piwa: 273/97
Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 26-01-2008, 11:45   

(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
2. Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.

(Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)

5.1. Kolumna i koło kierownicy; 5.1.1. Stan techniczny i zamocowanie
Ustawić pojazd kołami na twardym podłożu i energicznie nacisnąć na koło kierownicy w kierunku poosiowym i promieniowym, jak również obracać koło w obie strony dookoła osi kolumny.
Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający: 1. Kierownica umieszczona z prawej strony w pojazdach o liczbie kół większej niż trzy, których prędkość jest większa niż 40 km/h.
(...)

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Art. 66. 4. Zabrania się:
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
na tej podstawie przedsiębiorca musi udowodnić, iż był uprawniony do dokonania zmian czyli posiada PKD 55.20.A - przypominam, iż od dnia 01.01.2008r. nastąpiła zmiana numerów PKD i należy je wymienić na nowe w ustawowym terminie.

Jest jeszcze interpretacja twórcy przepisu czyli MI, że podczas badania diagnosta może zażądać homologacji potwierdzającej, iż pojazd był homologowany na prawą i lewą stronę. Co nie zmienia faktu, iż po czerwcu 2008 jak wejdzie nowa ustawa to auta sprowadzane z anglii będą miały większe koszty (zmianę kierownicy będzie mógł wykonać wyłącznie producent lub zgoda TDT - projekt tu na forum) o ile wogóle będzie możliwe przełożenie układu kierowniczego i reszty przyrządów. Interpretacje mam w pracy, a na forum gdzieś mi umkła.

ODSTĘPSTWA z art. 67 Prawka
Kierownica po prawej stronie:
W zaświadczeniu z badania stwierdza się, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych art. 66 ustawy. Natomiast na stronie 2 zaświadczeniqa pkt 1 Uwagi należy wpisać: Kierownica pojazdu po prawej stronie. Jest to niezgodne z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

Odstępstwa mogą być wydawane przykładowo:
- pracownikom ambasad i placówek dyplomatycznych,
- osobom posiadającym obywatelstwo angielskie, zatrudnionym w Polsce na prawach pracowników kontraktowych,
- obywatelom Polski, w przypadku mienia przesiedleńczego,
- właścicielom pojazdów, które ze względu na specyfikę pracy posiadają kierownicę po prawej stronie np. pojazd specjalny - zamiatarka ulic.
_________________
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski

Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp.
Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
rurek777 


Pomógł: 8 razy
Dołączył: 23 Paź 2007
Posty: 2456
Piwa: 21/20
Skąd: Polska
Wysłany: 26-01-2008, 23:07   

do czerwca nie daleko może bedzie jakiś porządek. :)
_________________
uu888
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Psuj 
moRderatorPomógł: 141 razy
Dołączył: 23 Maj 2005
Posty: 10581
Piwa: 301/202
Skąd: Barlinek
Wysłany: 27-01-2008, 10:51   

rurek777 napisał/a:
do czerwca nie daleko może bedzie jakiś porządek.


Marzyciel...

To jest jak z service pack'iem do windy. Usuwa stare błędy i dodaje nowe ;D
_________________
"Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
blakop 


Pomógł: 106 razy
Dołączył: 27 Lis 2006
Posty: 13825
Piwa: 306/68
Skąd: D/NRW/DN
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 27-01-2008, 13:26   

Tiret trzeci z tego ostatniego wyliczania odstępstw (czyli pojazdy na mienie przesiedleńcze) w praktyce na dzień dzisiejszy nie jest już udzielany.
_________________
Bywa że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny - osądzam bez litości, bez serca i miłości. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady... etc :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
rurek777 


Pomógł: 8 razy
Dołączył: 23 Paź 2007
Posty: 2456
Piwa: 21/20
Skąd: Polska
Wysłany: 27-01-2008, 18:21   

ponoć marzenia się spełniają :-D
_________________
uu888
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-01-2008, 22:47   

Bogusław Maćkowski napisał/a:
(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
2. Kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.

(Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)


Art. 66. 4. Zabrania się:
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
na tej podstawie przedsiębiorca musi udowodnić, iż był uprawniony do dokonania zmian czyli posiada PKD 55.20.A - przypominam, iż od dnia 01.01.2008r. nastąpiła zmiana numerów PKD i należy je wymienić na nowe w ustawowym terminie.
Kolego i ty na podstawie art 66.4.6 w/w ustawy byś odrzucił anglika ? to gratuluję.

Dla twojej informacji .. przedmiotowy artykuł dotyczy zmiany rodzaju pojazdu... a przeciesz przekładając kierownicę nie zmieniamy rodzaju pojazdu bo ono dalej jest pojazdem osobowym... to o czym ty piszesz to dot np. słynnej kratki... czyli pojazdy ciężarowe... gdzie tylko przedsiębiorca uprawniony mógł zmienić rodzaj pojazdu... więc prosze dokładnie czytać prawo...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
rurek777 


Pomógł: 8 razy
Dołączył: 23 Paź 2007
Posty: 2456
Piwa: 21/20
Skąd: Polska
Wysłany: 28-01-2008, 21:53   

panowie przełożenie kierownicy czy całego układu kierowniczego nie jest zmianą konstrukcyjną a bynajmniej nie ma na to żadnego jasnego przepisu zminy dotyczą rodzaju poj. mas nacisków liczby miejsc w wypadku anglika to wszystko zostaje tak jak było przypadku przeróbki anglika trzeba wykazać się wiedzą i dużymi umiejętnościami i nie jest to zmiana konstrukcyjna a zmiana rodz. poj. gdzie założyć dod . pas albo i nie i wyjąć kratkę jest zmianą i musi ją wykonać przedsiębiorca itd. a do tego wystarczy mieś 2 klucze i regon . :(

[ Dodano: 28-01-2008, 22:11 ]
Jeśli byłaby to zmiana konstrukcyjna to wk. żądało by protokół zmian a nie żądają dlaczego to jest tylko moje praktyczne rozumowanie i aby do czerwca ciekawe co wymyślą :razz:
_________________
uu888
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
zebo 


Dołączył: 03 Gru 2007
Posty: 46
Skąd: Grudziądz
Wysłany: 29-01-2008, 14:38   

policjant__ napisał/a:
a przeciesz przekładając kierownicę nie zmieniamy rodzaju pojazdu bo ono dalej jest pojazdem osobowym..

Rodzaju nie .
Ale trzeba by się zastanowić na ile bezpieczne jest przełożenie w dowolne miejsce układu kierowniczego , a w tym , zamocowanie kolumny kierowniczej , jaki to ma wpływ i skutek dla geometrii kół a tym samym zachowania się pojazdu na drodze ?.
Czy można dowolnie zmieniać punkty bazowe układów bezpieczeństwa ?
Konstruktor to obliczył i uzyskał na to certyfikat bezpieczeństwa .
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
policjant__


Dołączył: 16 Sty 2008
Posty: 43
Skąd: śląsk
Wysłany: 29-01-2008, 20:09   

konstruktor to obliczył dla ruchu lewo i prawo stronnego. e auto się nie różnią niczym , jedynie wyposażeniem. A czy jest to bezpiecznie zrobione z zachowaniem wszelkich norm to dlatego jest badanie techniczne.. :)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group